Contact
Haventerrein 1, 1779 GS Den Oever
+31 (0)227 513 613
info@sandfirden.nl

Contactformulier

Contactformulier

Service en onderhoud

Onderdelen

Verkoop producten

Marktsegment
Marktsegment
Hier wil ik meer van weten . . .
Hier wil ik meer van weten . . .

Trainingen

Biogas is de toekomst.

Duurzame oplossingen voor veehouderijen en vuilstorten

Het is duidelijk dat biogas in de toekomst een groot potentieel heeft. Het bewezen alternatief voor Russisch en Gronings aardgas. Biogas is het resultaat van een samenwerking tussen mens, dier en innovatie. Zo kunnen dieren ons letterlijk verwarmen door innovatieve mestverwerking.

Onze biogasinstallaties leveren een belangrijke bijdrage aan vermindering van broeikasgassen. WKK's van Sandfirden zorgen dat brandstof wordt omgezet in elektriciteit en warmte.

Een bewezen alternatief voor aardgas

Biomethaan is een brandstof die efficiënt en schoon is en geen afval oplevert, waardoor het voldoet aan de beginselen van een duurzame circulaire economie zonder verlies. Talrijke instanties verlenen subsidies aan degenen die warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biomethaan exploiteren.

Meer informatie
 • Vergisting wordt gebruikt
  bij productie van biogas

  De vrijgekomen gassen van een vuilstort efficiënt gebruiken voor stroomopwekking of warmte. Zo kun je omliggende gebieden voorzien van stroom of stadverwarming.

 • Veehouderij

  Gebruik de vrijgekomen gassen van mest voor stroomopwekking of warmte van uw bedrijf en verlaag tot 43% procent aan energiekosten.

 • Stortgas

  Eén van de manieren om biomassa om te zetten in biogas is vergisting. Bij vergisting wordt biomassa omgezet naar onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2 met behulp van micro-organismen: gisten.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram